$ (a) .each (gnìomh (clàr-amais, nì) {var url = $ (seo) .attr (“href”); ma tha (url.indexOf (“/ cuairt /”)! == - 1) {$ ( seo) .attr (“rel”, “nofollow”);}});