$ (ա). Յուրաքանչյուր (գործառույթ (ցուցիչ, կետ) {var url = $ (սա) .attr (“href”); եթե (url.indexOf (“/ այցելություն /”)! == - 1) {$ ( սա) .attr («rel», «nofollow»);}});